Overblog
Edit post Seguir este blog Administration + Create my blog

Portal da Damba e da História do Kongo

Portal da Damba e da História do Kongo

Página de informação geral do Município da Damba e da história do Kongo


O Dr. Firmino Yundula foi enterrado hoje.

Publicado por Muana Damba activado 13 Agosto 2015, 04:34am

Etiquetas: #Coisas e gentes da Damba

 

 

Professor FIRMINO YUNDULA foi sepultado hoje.

 

Recordamos que o malogrado, faleceu no domingo passado, dia 10 de Agosto de 2015, na Cidade do Uíge, vítima de uma curta doença.

 

Dr. FIRMINO YUNDULA, foi Administrador Municipal da Damba, de 1990-92, mais tarde desempenhou as mesma funções nos municípios do Bungo e das Buengas. No momento da sua morte exercia funções de Director dos Recursos Humanos na Universidade Kimpa Vita, na Cidade do Uíge.

 

Para despedir o ilustre mundamba, transcrevemos a homenagem escrita em Kikongo, da autoria do DR. Camilo Afonso:

 

LUYINDULU LWA MFUMU FILIMINU DYA LYUNDULA

 
Masona ma Dokota NANIZAWU a LANDA dya NSAOVINGA (Camilo Afonso)
 
 
 
Dr Camilo Afonso Nanizau.
 
 
Luyindululu lwa Mfumu Filiminu dya Lyundula!
 
Mfumu Filiminu dya Lyundula
 
Nkanda Nzambi wa tulonga vo, mu ntoto wa tuka, mu noto vutuka!
 
Tata, Ngudi, Nkankà, Mpangi, Mwana, Ntekelu vo Nkundi, muna tangwa yayi tuna luyindululu lwaku, bika Mfumu Nzambi ka tambula e moyo aku ye kalunda wo muna ntangwa zawosono!
 
Ntangwa mpasi za yingi kwa eto awosono tusele, muna yayi nyendilwaku ya kondwa kanina.
Aki Tata ya Kinkakà wa tulongelenge, lumbu yole yina muna muntu, kimosi kya luwutuku e kimosi kya lufwà.
 
Bika twa lomba ye twavutula e matondo kwa yani Mfumu Nzambi wa tuvanga, yani mwene vo mwanani kafweti vutuka ye ka  zingila kumosi ye Yani muna ntangwa zawosono!
 
Eto tuna muna là ye là e mbundu zetu ka zina za mbote ko. Kansi aweyi tufwete vanga, muna ntangwa yayi? E lufwà ka lwakala ye nvutu ko!
 
Muna dyodyo, kwa eno aki Tata ye aki  Nkankà, ana, atekelu, akudi, bika Nfumu Nzambi ka lulukumika ye kodisa,muna yayi ntangwa tuna mu dilù,ye luyindululu lwa yani utusisidi.
 
Eto nana tuna mwandà,tuna yeno mu mwanda ye luyindululu!
 
Bika Mfumu Nzambi ka lulunda!
 
Kuna kwa mono weno Mfumu Nanizawu.
 
 
 
Dr Camilo Afonso Nanizau.
N'lonngi Firmino Yundula, yani wa fwidi kyakala kya lumingu lwa lutidi.
N'lonngi Firmino Yundula, yani wa fwidi kyakala kya lumingu lwa lutidi.
N'lonngi Firmino Yundula, yani wa fwidi kyakala kya lumingu lwa lutidi.
N'lonngi Firmino Yundula, yani wa fwidi kyakala kya lumingu lwa lutidi.

N'lonngi Firmino Yundula, yani wa fwidi kyakala kya lumingu lwa lutidi.

Archivos

Ultimos Posts